Kasos kvitas

Kaip paskaičiuojamas asmeninis kasos kvitas už sumokėtus mokesčius?

Asmeninis kasos kvitas už sumokėtus mokesčius paskaičiuotas taip, kad kuo tiksliau atspindėtų Jūsų mokamus mokesčius.

Į kokias eilutes patenka Jūsų sumokėtas:

> gyventojų pajamų mokestis?

82,82% Jūsų sumokėto GPM patenka į išlaidų eilutę „Savivaldybės”. Savivaldybėms skiriama GPM dalis yra įtvirtinta 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme.

Likę 17,18% GPM sumos paskirstyti į skirtingas kasos kvito išlaidų eilutes pagal tas pačias proporcijas, kokiomis panaudojamos valstybės biudžeto lėšos (be Europos Sąjungos lėšų) – žiūrėkite žemiau.

> pridėtinės vertės mokestis?

Visi 100% Jūsų sumokamo PVM paskirstyti į skirtingas kasos kvito išlaidų eilutes pagal tas pačias proporcijas, kokiomis panaudojamos valstybės biudžeto lėšos.

> Sodros“ įmokos?

100% Jūsų sumokamų „Sodros” įmokų sumos paskirstoma į skirtingas kasos kvito išlaidų eilutes pagal tas pačias proporcijas, kokiomis panaudojamos „Sodros” fondo biudžeto lėšos – žiūrėkite žemiau.

> privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos?

100% Jūsų sumokamų PSD įmokų patenka į išlaidų eilutę „Sveikatos apsauga“.

> akcizai už degalus?

48% Jūsų sumokamų akcizų už degalus patenka į išlaidų eilutę „Keliai”. Keliams skiriama akcizų už degalus dalis yra įtvirtinta Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme (išsamiau – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos informacija).

Likę 52% pasiskirsto į skirtingas valstybės biudžeto eilutes pagal tas proporcijas, kokiomis panaudojamos valstybės biudžeto lėšos.

> kiti akcizai?

0,5% Jūsų sumokamų kitų akcizų yra skiriami sveikatos apsaugai (Valstybiniam sveikatos stiprinimo fondui sudaryti skiriama 0,5 proc. įplaukų iš alkoholio akcizo). Likę 99,5% paskirstyti į skirtingas kasos kvito išlaidų eilutes pagal tas pačias proporcijas, kokiomis panaudojamos valstybės biudžeto lėšos.

> įmokos į Garantinį fondą?

100% Jūsų sumokamų įmokų į Garantinį fondą patenka į išlaidų eilutę „Garantinis fondas“.

> įmokos į Ilgalaikio darbo išmokų fondą?

100% Jūsų sumokamų įmokų į Ilgalaikio darbo išmokų fondą patenka į išlaidų eilutę „Ilgalaikio darbo išmokų fondas“.


Valstybės biudžeto išlaidų (be Europos Sąjungos lėšų) panaudojimo proporcijos:

> Pensijos 19,9 %
> Sveikatos apsauga 11,9 %
> Savivaldybės 7,7 %
> Švietimas ir mokslas 13,3 %
> Kita socialinė apsauga 8,4%
> Keliai 2,9 %
> Krašto apsauga 6,5 %
> Palūkanos už valstybės skolą 3,6 %
> Ligos ir motinystės (tėvystės) pašalpos 4,1 %
> Valstybės aparatas 3,5 %
> Narystė ES 2,7 %
> Kultūra, menas ir sportas 1,4 %
> Policija 1,5 %
> Parama bedarbiams 1,1 %
> Subsidijos žemės ūkiui 1,2 %
> Kitos išlaidos 6,6 %
> Priešgaisrinė apsauga 0,7 %
> Aplinkos apsauga 0,7 %
> Teismai 0,6 %
> Užsienio politika 0,6 %
> Kalėjimai 0,5 %
> Sienos apsauga 0,5 %
> Subsidijos verslui 0,4 %
> Energetika 0,1 %Kaip skaičiuojama asmeninė laisvės nuo mokesčių diena?
Kokie yra mokesčiai Lietuvoje?
Kur panaudojami mokesčiai?
Kas yra valstybės aparatas?