Kasos kvitas

Kaip paskaičiuojamas asmeninis kasos kvitas už sumokėtus mokesčius?

Asmeninis kasos kvitas už sumokėtus mokesčius paskaičiuotas taip, kad kuo tiksliau atspindėtų Jūsų mokamus mokesčius.

Į kokias eilutes patenka Jūsų sumokėtas:

> gyventojų pajamų mokestis?

46,88 % Jūsų sumokėto GPM patenka į išlaidų eilutę „Savivaldybės”. Savivaldybėms skiriama GPM dalis yra įtvirtinta 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme.

Likę 53,12 % GPM sumos paskirstyti į skirtingas kasos kvito išlaidų eilutes pagal tas pačias proporcijas, kokiomis panaudojamos valstybės biudžeto lėšos (be Europos Sąjungos lėšų) – žiūrėkite žemiau.

> pridėtinės vertės mokestis?

Visi 100% Jūsų sumokamo PVM paskirstyti į skirtingas kasos kvito išlaidų eilutes pagal tas pačias proporcijas, kokiomis panaudojamos valstybės biudžeto lėšos.

> Sodros“ įmokos?

100% Jūsų sumokamų „Sodros” įmokų sumos paskirstoma į skirtingas kasos kvito išlaidų eilutes pagal tas pačias proporcijas, kokiomis panaudojamos „Sodros” fondo biudžeto lėšos – žiūrėkite žemiau.

> privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos?

100% Jūsų sumokamų PSD įmokų patenka į išlaidų eilutę „Sveikatos apsauga“.

> akcizai už degalus?

48% Jūsų sumokamų akcizų už degalus patenka į išlaidų eilutę „Keliai”. Keliams skiriama akcizų už degalus dalis yra įtvirtinta Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme (išsamiau – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos informacija).

Likę 52% pasiskirsto į skirtingas valstybės biudžeto eilutes pagal tas proporcijas, kokiomis panaudojamos valstybės biudžeto lėšos.

> kiti akcizai?

0,5% Jūsų sumokamų kitų akcizų yra skiriami sveikatos apsaugai (Valstybiniam sveikatos stiprinimo fondui sudaryti skiriama 0,5 proc. įplaukų iš alkoholio akcizo). Likę 99,5% paskirstyti į skirtingas kasos kvito išlaidų eilutes pagal tas pačias proporcijas, kokiomis panaudojamos valstybės biudžeto lėšos.

> įmokos į Garantinį fondą?

100% Jūsų sumokamų įmokų į Garantinį fondą patenka į išlaidų eilutę „Parama bedarbiams“.

> įmokos į Ilgalaikio darbo išmokų fondą?

100% Jūsų sumokamų įmokų į Ilgalaikio darbo išmokų fondą patenka į išlaidų eilutę „Parama bedarbiams“.


Valstybės biudžeto išlaidų (be Europos Sąjungos lėšų) panaudojimo proporcijos:

> Pensijos 22 %
> Sveikatos apsauga 1,7 %
> Švietimas ir mokslas 14,8 %
> Kita socialinė apsauga 6,3 %
> Krašto apsauga 9,8 %
> Palūkanos už valstybės skolą 4,5 %
> Valstybės aparatas 3,4 %
> Narystė ES 4,8 %
> Kultūra, menas, sportas, žiniasklaida 3,5 %
> Policija 2,4 %
> Žemės ūkis 9 %
> Kitos išlaidos 7,1 %
> Priešgaisrinė apsauga 1,1 %
> Aplinkos apsauga 3 %
> Teismai 1,5 %
> Užsienio politika 0,7 %
> Kalėjimai 0,7 %
> Sienos apsauga 0,7 %
> Subsidijos verslui 0,4 %
> Energetika 2 %Kaip skaičiuojama asmeninė laisvės nuo mokesčių diena?
Kokie yra mokesčiai Lietuvoje?
Kur panaudojami mokesčiai?
Kas yra valstybės aparatas?