Kasos kvitas

Kaip paskaičiuojamas asmeninis kasos kvitas už sumokėtus mokesčius?

Asmeninis kasos kvitas už sumokėtus mokesčius paskaičiuotas taip, kad kuo tiksliau atspindėtų Jūsų mokamus mokesčius.


Į kokias eilutes patenka Jūsų sumokėtas:

> gyventojų pajamų mokestis?

78,17% Jūsų sumokėto GPM patenka į išlaidų eilutę „Savivaldybės”. Savivaldybėms skiriama GPM dalis yra įtvirtinta 2017 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme.

Likę 21,83% GPM sumos paskirstyti į skirtingas kasos kvito išlaidų eilutes pagal tas pačias proporcijas, kokiomis panaudojamos valstybės biudžeto lėšos (be Europos Sąjungos lėšų) – žiūrėkite žemiau.

> pridėtinės vertės mokestis?

Visi 100% Jūsų sumokamo PVM paskirstyti į skirtingas kasos kvito išlaidų eilutes pagal tas pačias proporcijas, kokiomis panaudojamos valstybės biudžeto lėšos.

> Sodros“ įmokos?

100% Jūsų sumokamų „Sodros” įmokų sumos paskirstoma į skirtingas kasos kvito išlaidų eilutes pagal tas pačias proporcijas, kokiomis panaudojamos „Sodros” fondo biudžeto lėšos – žiūrėkite žemiau.

> privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos?

100% Jūsų sumokamų PSD įmokų patenka į išlaidų eilutę „Sveikatos apsauga“.

> akcizai už degalus?

59% Jūsų sumokamų akcizų už degalus patenka į išlaidų eilutę „Keliai”. Keliams skiriama akcizų už degalus dalis yra įtvirtinta Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme (išsamiau – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos informacija).

Likę 41% pasiskirsto į skirtingas valstybės biudžeto eilutes pagal tas proporcijas, kokiomis panaudojamos valstybės biudžeto lėšos.

> kiti akcizai?

0,5% Jūsų sumokamų kitų akcizų yra skiriami sveikatos apsaugai (Valstybiniam sveikatos stiprinimo fondui sudaryti skiriama 0,5 proc. įplaukų iš alkoholio akcizo). Likę 99,5% paskirstyti į skirtingas kasos kvito išlaidų eilutes pagal tas pačias proporcijas, kokiomis panaudojamos valstybės biudžeto lėšos.

> įmokos į Garantinį fondą?

100% Jūsų sumokamų įmokų į Garantinį fondą patenka į išlaidų eilutę „Garantinis fondas“.


Valstybės biudžeto išlaidų (be Europos Sąjungos lėšų) panaudojimo proporcijos:

> Pensijos 22%
> Sveikatos apsauga 13%
> Savivaldybės 11,5%
> Švietimas ir mokslas 9,2%
> Kita socialinė apsauga 6,7%
> Keliai 6%
> Krašto apsauga 5,6%
> Palūkanos už valstybės skolą 4,3%
> Ligos ir motinystės (tėvystės) pašalpos 4,3%
> Valstybės aparatas 3,3%
> Narystė ES 3%
> Kultūra, menas ir sportas 1,9%
> Policija 1,7%
> Parama bedarbiams 1,5%
> Subsidijos žemės ūkiui 1,4%
> Kitos išlaidos 1,1%
> Priešgaisrinė apsauga 0,7%
> Aplinkos apsauga 0,6%
> Teismai 0,6%
> Užsienio politika 0,6%
> Kalėjimai 0,5%
> Sienos apsauga 0,5%
> Subsidijos verslui 0,4%
> Energetika 0,1%
> Geležinkeliai 0,04%


kasos kvitas 2017


Kaip skaičiuojama asmeninė laisvės nuo mokesčių diena?
Kokie yra mokesčiai Lietuvoje?
Kur panaudojami mokesčiai?
Kas yra valstybės aparatas?