Kalvarijos savivaldybė 2014

Kalvarijos savivaldybė, surinkusi 43,2 balo iš 100, indekse užėmė 42 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Žemesnę poziciją Lietuvos savivaldybių indekse nulėmė prastesni turto valdymo, investicijų bei administracijos sričių įvertinimai.

Nenaudojimų patalpų neįtraukimas į privatizuojamų objektų sąrašą sumažino turto valdymo srities įvertinimą. Investicijų sritis buvo prasčiau įvertinta dėl tiesioginių užsienio investicijų nebuvimo, 30 proc. materialinių investicijų sumažėjimo ir mažo statybos leidimų, išduodamų tūkstančiui gyventojų, skaičiaus. Savivaldybė buvo pripažinta pažeidusi įstatymą arba administracinį teisės aktą, dėl to sumažėjo administracijos srities įvertinimas.

Savivaldybė geriau įvertinta komunalinio ūkio, sveikatos bei socialinės rūpybos srityse. Už šalies vidurkį žemesni vandens bei šilumos kainų tarifai pakėlė komunalinio ūkio srities balą. Pirminės sveikatos priežiūros centrai pradėjo dirbti nenuostolingai, sumažėjo socialinės pašalpos gavėjų, todėl skirtas aukštesnis įvertinimas sveikatos ir socialinės rūpybos srityse.

 Kalvarijos G

Kalvarijos I

Kalvarijos V

sutartinis žymėjimas