Gerūta Ramonaitė

Gerūta Ramonaitė

Buhalterė-administratorė

Tel.: 8 (5) 250 0280
El. paštas: geruta@llri.lt

Gerūta institute dirba jau 15 metų. Ji administruoja biuro veiklą, tvarko instituto buhalterinę apskaitą, rengia projektų finansines ataskaitas ir instituto metinę finansinę atskaitomybę, yra atsakinga už renginių organizavimą, korespondenciją. Pasirūpina, kad nė vienas darbas biure nebūtų pamirštas.

Gerūta baigė Šiaulių universitetą, taip pat Vilniaus kolegijos Ekonomikos falultetą.

Ji domisi kultūra, nepraleidžia koncertų, spektaklių, dailės parodų, lanko linijinių šokių užsiėmimus, mėgsta keliauti.

Gerūta:

Laisvė man yra galimybė savo nuožiūra elgtis bei veikti, taip pat tai – būtina gerovės ir laimės sąlyga.