Kasos kvitas

Kaip paskaičiuojamas asmeninis kasos kvitas už sumokėtus mokesčius?

Asmeninis kasos kvitas už sumokėtus mokesčius paskaičiuotas taip, kad kuo tiksliau atspindėtų Jūsų mokamus mokesčius.


Į kokias eilutes patenka Jūsų sumokėtas:

> gyventojų pajamų mokestis?

75,49% Jūsų sumokėto GPM patenka į išlaidų eilutę „Savivaldybės”. Savivaldybėms skiriama GPM dalis yra įtvirtinta 2016 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme.

Likę 24,51% GPM sumos paskirstyti į skirtingas kasos kvito išlaidų eilutes pagal tas pačias proporcijas, kokiomis panaudojamos valstybės biudžeto lėšos (be Europos Sąjungos lėšų) – žiūrėkite žemiau.

> pridėtinės vertės mokestis?

Visi 100% Jūsų sumokamo PVM paskirstyti į skirtingas kasos kvito išlaidų eilutes pagal tas pačias proporcijas, kokiomis panaudojamos valstybės biudžeto lėšos.

> Sodros“ įmokos?

100% Jūsų sumokamų „Sodros” įmokų sumos paskirstoma į skirtingas kasos kvito išlaidų eilutes pagal tas pačias proporcijas, kokiomis panaudojamos „Sodros” fondo biudžeto lėšos – žiūrėkite žemiau.

> privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos?

100% Jūsų sumokamų PSD įmokų patenka į išlaidų eilutę „Sveikatos apsauga“.

> akcizai už degalus?

65% Jūsų sumokamų akcizų už degalus patenka į išlaidų eilutę „Keliai”. Keliams skiriama akcizų už degalus dalis yra įtvirtinta Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme.

Likę 35% pasiskirsto į skirtingas valstybės biudžeto eilutes pagal tas proporcijas, kokiomis panaudojamos valstybės biudžeto lėšos.

> kiti akcizai?

0,5% Jūsų sumokamų kitų akcizų yra skiriami sveikatos apsaugai (Valstybiniam sveikatos stiprinimo fondui sudaryti skiriama 0,5 proc. įplaukų iš alkoholio akcizo). Likę 99,5% paskirstyti į skirtingas kasos kvito išlaidų eilutes pagal tas pačias proporcijas, kokiomis panaudojamos valstybės biudžeto lėšos.

> įmokos į Garantinį fondą?

100% Jūsų sumokamų įmokų į Garantinį fondą patenka į išlaidų eilutę „Garantinis fondas“.


Valstybės biudžeto išlaidų (be Europos Sąjungos lėšų) panaudojimo proporcijos:

> Pensijos 22,0%
> Sveikatos apsauga 12,2%
> Savivaldybės 10,8%
> Švietimas ir mokslas 8,7%
> Kita socialinė apsauga 6,7%
> Valstybės aparatas 6,6%
> Palūkanos už valstybės skolą 4,9%
> Krašto apsauga 4,6%
> Ligos ir motinystės (tėvystės) pašalpos 3,8%
> Narystė ES 3,5%
> Keliai 3,4%
> Kitos išlaidos 2,5%
> Kultūra, menas ir sportas 1,9%
> Policija 1,7%
> Subsidijos žemės ūkiui 1,5%
> Parama bedarbiams 1,2%
> Priešgaisrinė apsauga 0,7%
> Aplinkos apsauga 0,6%
> Teismai 0,6%
> Užsienio politika 0,6%
> Kalėjimai 0,5%
> Sienos apsauga 0,5%
> Subsidijos verslui 0,3%
> Energetika 0,1%
> Geležinkeliai 0,04%


cekis uz valstybes islaidas


SUŽINOK DAUGIAU

Apie projektą www.mokumokescius.lt
Kaip skaičiuojami mokesčiai nuo atlyginimo?
Kaip skaičiuojama asmeninė laisvės nuo mokesčių diena?
Kokie yra mokesčiai Lietuvoje?
Kur panaudojami mokesčiai?
Kas yra valstybės aparatas?